Услуги

Услугите, които се предлагат c B.R.O.S. могат да бъдат разделени на няколко групи. За по-подробно описание вижте вътрешните страници.

Сървърни услуги

  • Вътрешна/външна мрежа и VPN
  • Web
  • Нива на достъп и аутентикация
  • Споделяне и трансфер на файлове
  • Система за конторл на версиите

Обкръжение и поддържка

  • Техническа поддържка
  • Оценка и изграждане на мрежа
  • Уеб сайт / портал
  • Мониторинг система
  • Доработки и оптимизация