Печатницата е специализирана в изработката на:

Цикълът на производство е затворен в рамките на фирмата.