„ЛИТО БАЛКАН“ е основано месец октомври 1997 г. като акционерно дружество, 100% частен капитал.

Акционери във фирмата са служители на същата или физически лица, собственици на фирми, явяващи се клиенти на печатницата: рекламни агенции, издателства и други.

Мениджърският екип е с висше полиграфическо образование, със стаж над 20 години по специалността.

През 2000 г. дружеството закупува печатницата на МФ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. София, като чрез подходящи форми (лизинг, вътрешно кредитиране) през последните 5 години е закупена и въведена в експлоатация нова техника за над 3,5 млн. евро.

Аргументите ни в съревнованието с конкуренцията са качество и минимални срокове.

Основните направления, в които работи фирмата са:

Ежегодният ръст на обемите е между 10 и 25%.

Поглед в бъдещето:

Gallus RCS 430 - с фабричен номер 9, работи в Лито Балкан

Безспорен успех на фирмата е последната инвестиция за над 2.5 милиона евро, осъществена с финансовата подкрепа на ЕС. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.“.

Gallus RC 430 е произведена в Швейцария и представлява комплекс от агрегати за производство на гъвкави опаковки, етикети на самозалепващи се материали (моно и композитни). Голямо е разнообразието от печатни материали:

Машината е уникална със своите технологични възможности за подбиране на оптимални варианти за печат от 5 офсетови секции, 6 секции за флексопечат, дълбок печат, сито, топъл печат, релеф, щанцване и перфорация.

Подходяща е за отпечатване на висок клас опаковки за козметичната и фармацевтична промишленост, самозалепващи се етикети за консервната промишленост и за опаковане на замразени храни, етикети за вина и други напитки, меки опаковки за бисквити, вафли, снаксове, чипсове, различни тестени изделия.