За контакти

Изпълнителен директор

инж. Борис Димитров

тел.: 02/ 974 40 37;

факс: 02/ 877 53 97

Мениджър продажби

инж. Цветанка Кузмова

тел: 02/ 877 9426

мобилен: 0888 917 210

Мениджър производство

инж. Даниела Василева

тел.: 02/ 877 94 26

мобилен: 08888 36 737

Адрес

гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 113А


Електронни адреси

Искане за оферта: offers@lito-balkan.com

Предпечат: prepress@lito-balkan.com

Производство: produce@lito-balkan.com

Администрация: office@lito-balkan.com

Финансии: finance@lito-balkan.com